กรุณาเยี่ยมชม ที่เว็บใหม่ กรุณาเยี่ยมชม ที่เว็บใหม่ กรุณาเยี่ยมชม ที่เว็บใหม่


 

"รักที่แม่ให้... รักที่ให้เปล่า" ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

เชิญชวนนักเรียน ครู ผู้สนใจ อ่านบทความดีๆ จากผู้อำนวยการ
------------------ ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

 

 

 


โรงเรียนภูเขียว  ต.ผักปัง  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ  36110  โทรศัพท์  0-4486-1430  โทรสาร  0-4486-1822