news


จดหมายข่าวฉบับที่ 75 ปีการศึกษา 2563 :โรงเรียนภูเขียวร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าอยู่หัว

โพสต์22 ต.ค. 2563 21:59โดยMongkon Chanadee

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าอยู่หัว โดยมีนายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียวเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 74 ปีการศึกษา 2563 :โรงเรียนภูเขียวร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณครูปาณิตา อาจวงษ์ ในการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์22 ต.ค. 2563 21:55โดยMongkon Chanadee

วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 12.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณครูปาณิตา อาจวงษ์ ในการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 73 ปีการศึกษา 2563 : ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

โพสต์22 ต.ค. 2563 21:53โดยMongkon Chanadee

วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 10.10 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของผู้รับการประเมิน 4 คน ได้แก่ นางสาวปนัดดา เจริญศิลป์, นางสาวปานทอง ชาลีเครือ, นางสาววิมลมาศ ศรีวงษ์, นายวงศกร ศรีศาลาแสง ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


จดหมายข่าวฉบับที่ 72 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียว ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

โพสต์22 ต.ค. 2563 21:52โดยMongkon Chanadee

วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 8.00 น. นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนภูเขียว ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิจดหมายข่าวฉบับที่ 71 ปีการศึกษา 2563 :โรงเรียนภูเขียวร่วมทำบุญถวายผ้าไตร และปัจจัยแด่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์22 ต.ค. 2563 21:50โดยMongkon Chanadee

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และคณะครู เป็นตัวแทนโรงเรียนภูเขียวร่วมทำบุญถวายผ้าไตร และปัจจัยแด่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 70 ปีการศึกษา 2563 :บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 6,000 บาท

โพสต์22 ต.ค. 2563 21:48โดยMongkon Chanadee

วันที่ 15 ตุลาคม เวลา 8.30 น. โรงเรียนภูเขียว ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 6,000 บาท ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


จดหมายข่าวฉบับที่ 69 ปีการศึกษา 2563 :โรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์13 ต.ค. 2563 04:02โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2563 08:32 ]

วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 6.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 68 ปีการศึกษา 2563 :นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

โพสต์13 ต.ค. 2563 04:01โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2563 04:02 ]

วันที่ 1 ตุลาคม เวลา 9.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย 10 ท่าน ได้แก่ นางสาวมารยาท ศรีพิพัฒนกุล นายไพบูลย์, โคตรบ้านเเข้, นางสังวาลย์ นาถวิล, นายเรืองเดช  สุทธิพล ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา และนายวรวุฒิ ชาติศรี, นางบัวบาน  วัฒนาศีล, นางสาวละมัย มังดินดำ, นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ, นางปราณี ปิยะวรากร, นางสมฤทัย ปะวะภูทะ ครูพี่เลี้ยง ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 6 คน ได้แก่ นางสาวปนัดดา  เจริญศิลป์, นางสาวปานทอง  ชาลีเครือ, นางสาววิมลมาศ ศรีวงษ์, นายมงคล ชนะดี, นายวงศกร  ศรีศาลาแสง, นายอนุชา ลาธุลี, ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


จดหมายข่าวฉบับที่ 67 ปีการศึกษา 2563 : กิจกรรม เกษียณสุข เกษมสันต์ เพื่อชูเกียรติ ระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ

โพสต์29 ก.ย. 2563 03:22โดยMongkon Chanadee

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมกิจกรรม เกษียณสุข เกษมสันต์ เพื่อชูเกียรติ ระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ในการนี้โรงเรียนภูเขียวขอขอบคุณคุณครูสวาสดิ์ งอกคำ ประธานในพิธี ขอขอบคุณท่านชูเดช เร่งไพบูลย์วงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูเขียว และคณะข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้ว ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 66 ปีการศึกษา 2563 : กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “อ่านทุกวัน ก้าวทันโควิด – 19”

โพสต์29 ก.ย. 2563 03:21โดยMongkon Chanadee

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “อ่านทุกวัน ก้าวทันโควิด – 19” พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ก้าวทันเหตุการณ์และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดประดิษฐ์ สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องสมุดโรงเรียนภูเขียว

1-10 of 66