แจ้งครู และบุคลากรที่จะเข้าร่วมการอบรม Google for Education สำหรับ ภาคอีสาน รุ่นที่ 3

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) โดยใช้เทคโนโลยี ICT

ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้

http://goo.gl/forms/5OxuN6n94e

รายชื่อโรงเรียนที่แจ้งข้อมูลแล้วได้แก่

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา, โรงเรีียนท่าลี่วิทยา, โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร, โรงเรียนนครขอนแก่น, โรงเรีียนพล, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย, โรงเรีียนจัตุรัสวิทยาคาร, โรงเรีียนบ้านเขว้าวิทยายน, โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก

แนะนำที่พักในอำเภอภูเขียว

    โรงแรมบันเดอร์    

 

 

* โครงการอบรม

* ตารางการอบรม

* รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม

* กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครเข้ารับการขอใช้ GAFE

* หนังสือแสดงเจตจำนงค์ขอใช้ GAFE ส่งมาที่ info@kudosiz.com

โรงเรียนส่งตัวแทนเข้าอบรม โรงเรียนละ 6 คน ประกอบไปด้วย รองวิชาการ, ผู้ดูแลระบบ(admin), ครูคอม, ครูจากกลุ่มสาระคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ (ขอครูที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ดีๆ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ผู้ประสานงานภาคอีสาน รุ่นที่ 3

นายสัมพันธ์ สิทธิ 087- 2378558  samps52@gmail.com

นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ 080-1693250

teerapong@phukhieo.ac.th

 

   
   

P.K. E-learning  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

 
   

สมาชิกผู้ใช้งาน  

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร

   
   

   

   

   

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

   

ปฏิทินโรงเรียนภูเขียว

   

ครูไทย-ข่าวการศึกษา

   
   

ครูไทย-ค้นข่าวมาเล่า