โรงเรียนภูเขียวเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

 

[ คลิกดูรายละเอียด gg.gg/pkadmission ]

 

   

เว็บไซต์ภายในองค์กร  

   

ระบบในสำนักงานฯ  

   

Google Apps for Education  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

 
   

สมาชิกผู้ใช้งาน  

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาชุมนุม และกิจกรรมลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด, ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รายงานผลและบันทึกเวลาเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว พร้อมทั้งส่งเป็นเล่มรายงาน ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 [กรอกข้อมูล]

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร

   

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

   
   

ปฏิทิน กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2559

 

โหลดปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนภูเขียว ที่นี่....

   

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกาษา 2559

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร  โรงเรียนภูเขียว   โทร  044-861-430 ต่อ 103   รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือทาง website : www.phukhieo.ac.th     

หมายเหตุ 1. นักเรียนชั้น ม.4 ประเภท นักเรียนที่จบชั้น ม.3 เดิม  สอบคัดเลือกเพื่อนำผลสอบไปจัดชั้นเรียนในวันที่ 27 มี.ค. 59

   

ครูไทย-ข่าวการศึกษา

   
   

ครูไทย-ค้นข่าวมาเล่า