ระบบในสำนักงานฯ  

   

P.K. E-learning  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

 
   

สมาชิกผู้ใช้งาน  

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 "งานการเงิน" แจ้งรายละเอียดการอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 โรงเรียนภูเขียว สพม.30

  "งานนโยบายและแผน" ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนภูเขียว

  "งานประกันคุณภาพ" ขอความอนุเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีชั่วโมงสอน
            กรอกแบบเก็บข้อมูลครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
            มาตราฐานที่ 7, 18, 19 และ 20 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
            คลิกที่นี่...! เพื่อกรอกข้อมูล

  "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" ปิดระบบการกรอกรายชื่อชุมนุม กรุณาส่งรายชื่อที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร

   

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

   
   

ปฏิทิน กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2558

 

โหลดปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนภูเขียว ที่นี่....

   

ครูไทย-ข่าวการศึกษา

   
   

ครูไทย-ค้นข่าวมาเล่า