การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

   

ดร.ศิริวรรณ อาจศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

ทำเนียบบุคลากร

   

เว็บไซต์ภายในองค์กร  

   

ระบบในสำนักงานฯ  

   

Google Apps for Education  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

(แสดงผลเฉพาะ Browser ที่สนับสนุน Flash)

 
   

   

O-NET ม.3

นับถอยหลังสอบ O-NET ม. 3
4-5 กุมภาพันธ์ 2560
   

O-NET ม.6

นับถอยหลังสอบ O-NET ม. 6
18-19 กุมภาพันธ์ 2560
   

การแข่งกีฬาโซนหุบเขา ครั้งที่ 41

   

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

   
   

ปฏิทิน กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2559

 

โหลดปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนภูเขียว ที่นี่....

   

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกาษา 2560

   

ครูไทย-ข่าวการศึกษา

   
   

ครูไทย-ศธ.