ระบบการลงทะเบียนการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

คู่มือการลงทะเบียน              อีเมล์ครูโรงเรียนภูเขียว

 

ประชาสัมพันธ์:@ สรุปขั้นตอนง่ายๆ ของระบบ Training Obec ลองอ่านดูนะคะ
1. ครูลงทะเบียน
2. ครูเลือกหลักสูตรที่ต้องการ
3. ครูเขียนเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องไปอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ เพื่อเสนอ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
4. ผอ.ร.ร. เข้าระบบ เพื่อเช็คดูว่ามีครูขออนุมัติเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรใด มีความเหมาะสมและจำเป็น
5. ผอ.ร.ร. อนุมัติ / ไม่อนุมัติ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
6. เจ้าหน้าที่บุคคล ตรวจสอบคำขอที่มาจากโรงเรียน อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
7. เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบคำขอที่ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบุคคล ตรวจสอบเงินเหลือของแต่ละบุคคล อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
8. ครู ตรวจสอบการอนุมัติ จากฝ่ายต่าง ๆ ผ่านทางหน้าจอของตนเอง
9. เมื่ออนุมัติครบทุกฝ่าย ครูปริ้นเอกสาร มายืมเงินที่เขต
10. ครูเข้ารับการพัฒนาตามกำหนดการ
11. เมื่อผ่านการพัฒนา ให้ครูกลับมารายงานผลกับ ผอ.ร.ร.
12. ผอ.ร.ร. รับทราบในระบบ
13. ข้อมูลการพัฒนาจะถูกบันทึกเข้าไปในประวัติของครูเป็น e-portfolio เก็บเป็น logbook ของครูค่ะ//
// ผอ.ศิริวรรณ อาจศรี//

หมายเหตุ : หากระบบไม่มีปุ่มลงทะเบียน หมายความว่า ระบบปิดการลงทะเบียนแล้ว เนื่องจากต้องลงทะเบียนก่อน 15 วัน ก่อนการอบรม 

   

สื่อ/วีดีโอ/จดหมายข่าวช่อพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

   

ดร.ศิริวรรณ อาจศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

ทำเนียบบุคลากร

   

เว็บไซต์ภายในองค์กร  

   

ระบบในสำนักงานฯ  

   

Classroom Online  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

(แสดงผลเฉพาะ Browser ที่สนับสนุน Flash)

 
   

   

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

   
   

ปฏิทิน กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2559

 

โหลดปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนภูเขียว ที่นี่....

   

ครูไทย-ข่าวการศึกษา

   
   

ครูไทย-ศธ.