ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาชุมนุม

กรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียน และข้อมูลเวลาเรียนนักเรียน

 

 

ขั้นตอนที่ 1) ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์โรงเรียน

                    - คลิกที่นี่...! เพื่อลงชื่อเข้าใช้อีเมล์

                    - คลิกที่นี่...! หากไม่ทราบอีเมล์ตนเอง

ขั้นตอนที่ 2) เมื่อลงชื่อเข้าใช้อีเมล์โรงเรียนแล้วให้ทำการกรอกข้อมูลนักเรียน

                    - คลิกที่นี่...! เพื่อกรอกข้อมูลชุมนุม

หากมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ หรือสอบถามการกรอกข้อมูล ติดต่อได้ที่นี่...!   คำถามที่ตอบแล้ว

   

ระบบในสำนักงานฯ  

   

P.K. E-learning  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

 
   

สมาชิกผู้ใช้งาน  

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  "งานนโยบายและแผน" ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนภูเขียว

  "งานประกันคุณภาพ" ขอความอนุเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีชั่วโมงสอน
            กรอกแบบเก็บข้อมูลครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
            มาตราฐานที่ 7, 18, 19 และ 20 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
            คลิกที่นี่...! เพื่อกรอกข้อมูล

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร

   
   

ปฏิทิน กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2558

 

โหลดปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนภูเขียว ที่นี่....

   

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

   

   

ครูไทย-ข่าวการศึกษา

   
   

ครูไทย-ค้นข่าวมาเล่า