การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

   

 

ประกาศโรงเรียนภูเขียว


รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


- ประเภทนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ


- ประเภทนักเรียน ทั่วไป


- ประเภทนักเรียน เงื่อนไขพิเศษ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


- ประเภทนักเรียน ทั่วไป


- ประเภทนักเรียน ความสามารถพิเศษ (27-28 มีนาคม 2560)


- ประเภทนักเรียน เงื่อนไขพิเศษ

 

[ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ]

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 

 

ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2560

 

[ ไฟล์ประกาศ ]

 

1. กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จำนวน  176  คน [ ไฟล์รายชื่อ ]

 

2. กลุ่มการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์   จำนวน  153  คน [ ไฟล์รายชื่อ ]

 

 

  

ประกาศโรงเรียนภูเขียว (เพิ่มเติม)

  

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 

 

 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

 

 [ ไฟล์ประกาศ ]

 

  1. กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จำนวน  2  คน [ ไฟล์รายชื่อ ]

 

2. กลุ่มการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์   จำนวน  35  คน [ ไฟล์รายชื่อ ]

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาสอบจัดชั้นเรียนในวันที่ 2 เมษายน 2560

 หากไม่มาสอบโรงเรียนจะจัดห้องเรียนให้ตามความเหมาะสม

  

   

สื่อ/วีดีโอ/จดหมายข่าวช่อพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

   

ดร.ศิริวรรณ อาจศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

ทำเนียบบุคลากร

   

เว็บไซต์ภายในองค์กร  

   

ระบบในสำนักงานฯ  

   

Google Apps for Education  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

(แสดงผลเฉพาะ Browser ที่สนับสนุน Flash)

 
   

   

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

   
   

ปฏิทิน กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2559

 

โหลดปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนภูเขียว ที่นี่....

   

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกาษา 2560

   

ครูไทย-ข่าวการศึกษา

   
   

ครูไทย-ศธ.