เว็บไซต์ภายในองค์กร  

   

ระบบในสำนักงานฯ  

   

Google Apps for Education  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

 
   

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 "งานพัสดุ" เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ด้วยโรงเรียนภูเขียว จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 98 รายการ [ โหลดไฟล์ประกาศ ]

 "งานพัสดุ" ประกาศผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก [โหลดไฟล์ประกาศ]

  "งานธุรการ" ขั้นตอนการส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการนอกจังหวัดชัยภูมิ [ขั้นตอนการส่งเอกสาร]

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร

   

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

   
   

ปฏิทิน กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2559

 

โหลดปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนภูเขียว ที่นี่....

   

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกาษา 2559

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร  โรงเรียนภูเขียว   โทร  044-861-430 ต่อ 103   รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือทาง website : www.phukhieo.ac.th     

หมายเหตุ 1. นักเรียนชั้น ม.4 ประเภท นักเรียนที่จบชั้น ม.3 เดิม  สอบคัดเลือกเพื่อนำผลสอบไปจัดชั้นเรียนในวันที่ 27 มี.ค. 59

   

ครูไทย-ข่าวการศึกษา

   
   

ครูไทย-ค้นข่าวมาเล่า