เว็บไซต์ภายในองค์กร  

   

ระบบในสำนักงานฯ  

   

Google Apps for Education  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

 
   

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ" แสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดตัวแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนชื่อว่า“ฉลาดรู้ประชามติ (smart info)” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงประชามติ เพื่อการรับทราบข้อมูล และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนตัดสินใจลงออกเสียงประชามติ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ดาวน์โหลดฟรีบน [ App Store สำหรับ iOS ] และ [ Play Store สำหรับ Android ] [ ขั้นตอนการสมัคร ]

 "งานวิชาการ" แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN) กำหนดส่งภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ [ โหลดแบบฟอร์ม ] [ โหลดตัวอย่าง ]

 "งานพัสดุ" แบบปริมาณราคาจ้าง ปร.4, ปร.5, ปร.6 [ โหลดแบบฟอร์ม ]

 "งานอำนวยการ" การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2559 [ ไฟล์ประกาศ ]

 "งานธุรการ" ขั้นตอนการส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการนอกจังหวัดชัยภูมิ [ขั้นตอนการส่งเอกสาร]

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร

   

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

   
   

ครูไทย-ข่าวการศึกษา

   
   

ครูไทย-ค้นข่าวมาเล่า