นางสุวารี  เบคเคอร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

โพสต์โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน กรกฎาคม 2563

โพสต์โดยanurak khophadung
ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2563


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 1/2563

โพสต์20 ก.ค. 2563 19:31โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

     โรงเรียนภูเขียว ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนงบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 2563

โพสต์17 ก.ค. 2563 01:19โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

โพสต์17 ก.ค. 2563 01:18โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน เมษายน 2563

โพสต์17 ก.ค. 2563 01:17โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน มีนาคม 2563

โพสต์17 ก.ค. 2563 01:15โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน มิถุนายน 2563

โพสต์16 ก.ค. 2563 22:45โดยanurak khophadungประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน พฤษภาคม 2563

โพสต์16 ก.ค. 2563 22:36โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2563 22:43 ]ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน เมษายน 2563

โพสต์16 ก.ค. 2563 22:33โดยanurak khophadungประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2563


1-10 of 69