นางสุวารี  เบคเคอร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน กันยายน 2563

โพสต์14 ต.ค. 2563 02:21โดยanurak khophadung
ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2563


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน สิงหาคม 2563

โพสต์14 ต.ค. 2563 02:20โดยanurak khophadung
ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2563


รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน กันยายน 2563

โพสต์14 ต.ค. 2563 02:05โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โพสต์14 ก.ย. 2563 22:04โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

โพสต์10 ส.ค. 2563 02:45โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน กรกฎาคม 2563

โพสต์10 ส.ค. 2563 02:41โดยanurak khophadung
ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2563


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 1/2563

โพสต์20 ก.ค. 2563 19:31โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

     โรงเรียนภูเขียว ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนงบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 2563

โพสต์17 ก.ค. 2563 01:19โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

โพสต์17 ก.ค. 2563 01:18โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน เมษายน 2563

โพสต์17 ก.ค. 2563 01:17โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 25631-10 of 73