นายหัฐพงษ์  ชาติไทย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
hattaphong.c@phukhieo.ac.th

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โพสต์12 มี.ค. 2563 08:33โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2563 08:33 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน มกราคม 2563

โพสต์14 ก.พ. 2563 00:04โดยanurak khophadung
ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2563


รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

โพสต์14 ก.พ. 2563 00:02โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์12 ก.พ. 2563 21:01โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว


การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ 

(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)


ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม 2562

โพสต์16 ม.ค. 2563 04:11โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน ธันวาคม 2562

โพสต์16 ม.ค. 2563 04:09โดยanurak khophadung
ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน พฤศจิกายน 2562

โพสต์2 ม.ค. 2563 02:16โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2563 02:19 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2562รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

โพสต์2 ม.ค. 2563 02:13โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2562รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม 2562

โพสต์2 ม.ค. 2563 02:12โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2562รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน ตุลาคม 2562

โพสต์2 ม.ค. 2563 02:07โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2562


1-10 of 57