นายหัฐพงษ์  ชาติไทย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

Download กลุ่มบริหารงานทั่วไป

การจราจรเข้า - ออกประตูโรงเรียนภูเขียว ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563

โพสต์4 มิ.ย. 2563 05:35โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2563 20:16 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียวเรื่อง การจราจรเข้า - ออกประตูโรงเรียนภูเขียว ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563


ผลการดำเนินงานกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการ “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ”

โพสต์16 ธ.ค. 2562 18:54โดยsurachai pornphukhieo   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2562 19:39 ]

              กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนภูเขียว (สหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกระมัง) เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 
ณ เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน ในวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่า ภายใต้โครงการ “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ” 
ด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้ และซ่อมแซมฝายมีชีวิต


  


กิจกรรมส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

โพสต์11 มิ.ย. 2561 03:50โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 03:51 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว

        

        


ปลูกต้นดอกดาวเรืองถวายพ่อแห่งแผ่นดิน จำนวน 3,000 ต้น

โพสต์24 ธ.ค. 2560 00:26โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2560 00:26 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นำคณะครูและบุคลากรฯ และนักเรียนโรงเรียนภูเขียว
ร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองถวายพ่อแห่งแผ่นดิน จำนวน 3,000 ต้น ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ ขอพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

1-4 of 4