นางสาวชูถิ่น กุดกังวล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กชายปวริศ กุลแก้ว นักเรียนโรงเรียนภูเขียว เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์)

โพสต์26 ส.ค. 2563 06:25โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2563 06:26 ]

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายปวริศ กุลแก้ว นักเรียนโรงเรียนภูเขียว เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน

โพสต์23 มี.ค. 2563 08:53โดยanucha lathulee

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
นายปรีชากร   ภาชนะ
                                            [ ดาวน์โหลดรายงานการวิจัย ]
สอบ Pre-Math 62 โรงเรียนภูเขียว

โพสต์15 ก.พ. 2563 00:18โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2563 00:21 ]

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว จัดให้มีโครงการสอบ Pre-Math  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เพื่อประเมินพัฒนาผู้เรียนและเตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบปลายภาค ในภาคเรียนที่ 2/2562
   
    

                                                                     
                                                                     


ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

โพสต์11 ก.พ. 2563 00:27โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2563 00:33 ]

ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.พ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมค่าย
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ห้องเรียนพิเศษ 
ณ บุษบารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย 

                    
                                  
                    

โครงการสอบ Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์

โพสต์6 ก.พ. 2563 19:50โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2563 19:51 ]

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว จัดให้มีโครงการสอบ Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เป็นประจำทุกปี
กิจกรรมค่ายพี่ปันน้อง ปีที่ 4 By Math's Staff

โพสต์18 ม.ค. 2563 20:02โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 20:36 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว ]

วันที่ 17-19 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมค่ายพี่ปันน้อง ปีที่ 4 By Math's Staff ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองแซง เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 210 คน จาก 14 โรงเรียน
ค่ายวิชาการโป่งนกแคมป์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

โพสต์24 ธ.ค. 2562 04:28โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 04:31 ]


                วันที่ 20 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว
 โดยนักเรียนชุมนุม Math Staff ได้จัดค่ายวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโป่งนก พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ O-net 
ณ โรงเรียนโป่งนกพิทยาคม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

                    ดาวน์โหลดรูปภาพ

ค่ายวิชาการเหล่าดอนเงิน ปีที่ 2

โพสต์27 พ.ย. 2562 01:25โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 20:28 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

 วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว โดยนักเรียนชุมนุม Math Staff ได้จัดค่ายวิชาการ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเพ็ญ เขต 4 ครั้งที่ 2
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
O-net
ณ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

  


ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องพิเศษคณิตศาสตร์

โพสต์25 พ.ย. 2562 21:01โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2562 01:12 โดย Sam Teerapong @teemalai ]

   วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว และนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนภูเขียว ได้เข้าร่วมค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องพิเศษคณิตศาสตร์ ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานี

                                                                                                               

กิจกรรมค่ายพี่ปันน้อง ปี 3

โพสต์1 ก.พ. 2562 00:33โดยaucharaporn prempayot   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2562 00:33 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนภูเขียว by. Math' s Staff Phukhieo School ได้จัดกิจกรรมค่าอาสาพี่ปันน้อง ปี3 ณ โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ


     

     

1-10 of 23