ระบบงานธุรการเป็นระบบในสำนักงาน
ผู้ใช้จะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์โรงเรียนภูเขียวเท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าสู่ระบบงานธุรการได้
******
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »
คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
  ที่ 384/2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ส่ง 21 ต.ค. 2563 00:40 โดย Sam Teerapong @teemalai
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
  ที่ 280/2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบระหว่างภาค
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ส่ง 20 ส.ค. 2563 02:09 โดย Sam Teerapong @teemalai
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
  ที่ 83/2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


  ส่ง 12 ก.พ. 2563 23:56 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
  ที่ 594/2562
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ส่ง 25 ธ.ค. 2562 04:34 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
 • คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม
  คำสั่งโรงเรียนภูเขียว

  คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ
  ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม  ส่ง 25 ธ.ค. 2562 04:23 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »