ข้อมูลแบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
รายการที่ 1 กิจกรรมชุมนุม


รายการที่ 2 กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์


รายการที่ 3 กิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ One Classroom One Project และสมุดบันทึกต้านทุจริตแบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม 2/2561

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม 1/2561Downlond_กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


แจ้งรายชื่อกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 ก.ค. 2563 00:23โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 01:14 ]

ประกาศรายโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง แจ้งรายชื่อกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์โรงเรียนภูเขียวเท่านั้น www.phukhieo.ac.th
เริ่มเปิดระบบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.
ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 เวลา 16.30 น.
พิธีสวนสนามปฏิญาณตน หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนภูเขียว

โพสต์26 ม.ค. 2563 20:10โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 20:40 โดย Sam Teerapong @teemalai ]

วันที่ 27 มกราคม 2563 ว่าที่พันตรีเทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีสวนสนามปฏิญาณตน หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนภูเขียว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว

ประมวลรูปภาพ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

โพสต์18 ม.ค. 2563 19:22โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2563 20:27 ]

วันที่ 17-18 มกราคม 2562 นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการที่ดูแลและรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยจัดกิจกรรมทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ และจากการตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมฯ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


รูปภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 >> คลิกที่นี่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร

โพสต์8 ธ.ค. 2562 19:53โดยSam Teerapong @teemalai   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2562 20:03 ]

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนภูเขียวได้จัดกำลังร่วมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกองพันสวนสนามจากโรงเรียนภูเขียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กองพันเดินสวนสนาม โดยมี ผกท.สุชาติ คำนกคุ้ม เป็นผู้บังคับกองพัน ในนามกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนภูเขียวขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักศึกษาวิชาทหารทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจสามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้ได้


พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โพสต์25 พ.ย. 2562 00:06โดยSam Teerapong @teemalai   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2562 00:31 ]

    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว เมื่อประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ประธานทำความเคารพพระบรมรูป วางพวงมาลา และจุดเทียน ธูป และเตรียมถวายราชสดุดี จากนั้นประธานในพิธีกลับเข้าประจำแท่นรับกล่าวรายงาน และกล่าวให้โอวาทแก่คณะลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามกำหนดการต่อไป

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

โพสต์20 ม.ค. 2562 22:10โดยaucharaporn prempayot   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 22:10 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเขียว วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ ค่ายฝึกเยาวชน ร.8 พัน 2


[ประมวลภาพ]

     

                         

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์20 ม.ค. 2562 20:46โดยaucharaporn prempayot   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 20:46 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนภูเขียว วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือผาม่านเมาเท็นแคมป์ 


     

                         


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์20 ม.ค. 2562 20:27โดยaucharaporn prempayot   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 20:29 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเขียว วันที่ 17-18 มกราคม 2561 ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภูเขียว 


     

                    
     
        

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาน

โพสต์20 ม.ค. 2562 19:30โดยaucharaporn prempayot   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 19:30 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาน นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีสถานศึกษา จากทั้งจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ในนามของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพชรวิทยาคาร กองพันเดินสวนสนามโรงเรียนภูเขียวได้เข้าร่วมเดินสวนสนาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

[ประมวลภาพ]

    

    

พิธีถวายราชสดุดีฯ

โพสต์20 ม.ค. 2562 19:00โดยaucharaporn prempayot   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 19:03 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนภูเขียว ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยนายหัฐพงศ์ ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีฯ จากนั้นเป็นการถวายราชสดุดี ด้วยบทเพลงราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงจัดตั้งกองเสือป่า และทรงเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทย

1-10 of 13