พัดลม

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า   (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
โทรทัศน์     (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
พัดลม    (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า(ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
เครื่องดูดฝุ่น (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษาการดูแลรักษา


                การดูแลรักษาพัดลมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้พัดลมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และยังช่วยยืดอายุการทำงานให้ยาว
นานขึ้น โดยมีวิธีการดังนี้.-
              หมั่นทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใบพัด และตะแกรงครอบใบพัด อย่าให้ฝุ่นละอองเกาะจับ และ
ต้องดูแลให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ อย่าให้แตกหักหรือชำรุด หรือโค้งงอผิดส่วนจะทำให้ลมที่ออกมามีความแรงหรือความเร็วลดลง
             หมั่นทำความสะอาดช่องลมตรงฝาครอบมอเตอร์ของพัดลม ซึ่งเป็นช่องระบายความร้อนของมอเตอร์ อย่าให้มีคราบ
น้ำมัน  หรือฝุ่นละอองเกาะจับ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

                    แหล่งที่มา"สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน"เครื่องใช้ไฟฟ้า,รวมพลังงานหารสองคิดก่อนใช้ ,กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน,สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ,เลขที่ 121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้ทำเว็บไซด์ นายสฤษดิ์เดช  สิงหเนตรวัฒน์  โรงเรียนภูเขียว  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110