กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า   (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
โทรทัศน์     (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
พัดลม    (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ( ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
เครื่องดูดฝุ่น ( ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษาส่วนประกอบและการทำงาน

                กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ในการต้มน้ำให้ร้อนเพื่อใช้ดื่ม และจัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้าสูงตัวหนึ่งเช่นเดียวกับเตารีดไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงานเดียวกัน คือให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความร้อนที่
อยู่ภายในอุปกรณ์  แล้วนำความร้อนนั้นไปใช้ประโยชน์ เช่น กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าโดยทั่วไปจะมีขนาดที่ใช้กำลังไฟฟ้าใช้ต้มน้ำร้อน ส่วนเตารีดไฟฟ้าใช้ในการรีดผ้าให้เรียบ ซึ่งกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าโดยทั่วไปจะมีขนาดที่ใช้กำลังไฟฟ้าระหว่าง 500 - 1,300 วัตต์ ดังนั้น หากเรารู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าลงได้
              ส่วนประกอบและการทำงาน   ส่วนประกอบหลักของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ประกอบด้วยขดลวดความร้อน(Heater) อยู่ด้าน
ล่างของตัวกระติก และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ(Thermostat) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน
              หลักการทำงานของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คือ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความร้อนจะเกิดความร้อน ความร้อนจะถ่ายเทไปยังน้ำภายในกระติก ซึ่งจะทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดเดือด อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะตัดกระแสไฟฟ้าในวงจรหลัก
ออกไป แต่ยังคงมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความร้อน โดยไหลผ่านหลอดไฟสัญญาณอุ่น ซึ่งหลอดไฟสัญญาณอุ่นจะสว่างขึ้น เมื่อ
อุณหภูมิของน้ำร้อนภายในกระติกลดลงจนถึงจุด ๆ หนึ่ง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด
ความร้อนเต็มที่ ทำให้น้ำเดือดอีกครั้ง
              การปล่อยน้ำออกจากการทำได้โดยกดที่ฝากดอากาศ  ซึ่งอยู่ทางด้านบนของกา อากาศจะถูกอัดเข้าไปภายในกา โดย
ผ่านทางรูระบายอากาศของฝาปิดภายในของกา ดังนั้นภายในกาจึงมีแรงกดดันที่มากพอที่จะให้น้ำที่อยู่ภายในวิ่งขึ้นไปตามท่อและ
ออกทางพวยกาได้


                     
แหล่งที่มา"สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน"เครื่องใช้ไฟฟ้า,รวมพลังงานหารสองคิดก่อนใช้ ,กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน,สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ,เลขที่ 121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้ทำเว็บไซด์ นายสฤษดิ์เดช  สิงหเนตรวัฒน์  โรงเรียนภูเขียว  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110