โทรทัศน์
 

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า   (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
โทรทัศน์     (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
พัดลม    (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า  (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
เครื่องดูดฝุ่น  (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา


ส่วนประกอบและการทำงาน


           โทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงจรสลับซับซ้อน ดังนั้นส่วนประกอบของโทรทัศน์จึงพอสรุปให้เห็นได้ชัดเจนดังนี้ คือ.-
          1.ส่วนประกอบภายนอก คือตัวโครงที่หุ้มห่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จอภาพซึ่งจะมีการเคลือบสารพิเศษทางด้านใน ปุ่มหรือ
สวิตช์ต่าง ๆ จุดเสียบสายอากาศ เป็นต้น
          2.ส่วนประกอบภายใน คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวรับ-เปลี่ยนสัญญาณของภาพและเสียงที่มาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ส่วนประกอบของจอภาพและระบบเสียงรวมทั้งลำโพง เป็นต้น
          การทำงานของโทรทัศน์นั้นจะเริ่มต้นจากเมื่อคลื่นของภาพและเสียงที่ออกมาจากแหล่งกำเนิด เช่น สถานีโทรทัศน์มาสู่เสาอากาศที่เป็นตัวรับสัญญาณคลื่น สัญญาณคลื่นจะส่งมาตามสายเข้าสู่ตัวรับสัญญาณภายในโทรทัศน์ ตัวรับสัญญาณคลื่นจะแยกคลื่น
ภาพกับคลื่นเสียงออกจากกัน สัญญาณคลื่นภาพจะถูกส่งไปยังหลอดภาพ เพื่อเปลี่ยนสัญญาณคลื่นภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า
           การเปลี่ยนสัญญาณคลื่นภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ขั้วของหลอดภาพ จะก่อให้เกิดกระแสอิเล็กตรอนวิ่งจากขั้นหนึ่งไปยังอีกขั้นหนึ่ง คือ จอภาพด้านในที่เคลือบด้วยสารชนิดหนึ่ง เมื่อกระแสอิเล็กตรอนวิ่งไปกระทบจอภาพก็ทำให้เกิดภาพโดยถ่ายเท
พลังงาน ในลักษณะนิ่งเรียกว่า การกรวดภาพ โดยกวาดภาพเป็นเส้นตามแนวนอน จำนวน 525 เส้น หรือแบบ 625 เส้น ก่อให้เกิด
เป็นรูปภาพออกมาทางด้านหน้าของจอภาพตามที่เราเห็น อันเนื่องจากการเรืองแสงของสารเคลือบนั้น 

 

            แหล่งที่มา"สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน"เครื่องใช้ไฟฟ้า,รวมพลังงานหารสองคิดก่อนใช้ ,กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน,สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ,เลขที่ 121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้ทำเว็บไซด์ นายสฤษดิ์เดช  สิงหเนตรวัฒน์  โรงเรียนภูเขียว  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110