กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ แก้ไข pk04-03_กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 ต.ค. 2563 21:59 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_63-75 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพ ร5.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 75 ปีการศึกษา 2563 :โรงเรียนภูเขียวร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าอยู่หัว
22 ต.ค. 2563 21:59 Mongkon Chanadee สร้าง จดหมายข่าวฉบับที่ 75 ปีการศึกษา 2563 :โรงเรียนภูเขียวร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าอยู่หัว
22 ต.ค. 2563 21:55 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_63-74 แสดงความยินดี รองปานิตา.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 74 ปีการศึกษา 2563 :โรงเรียนภูเขียวร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณครูปาณิตา อาจวงษ์ ในการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
22 ต.ค. 2563 21:55 Mongkon Chanadee สร้าง จดหมายข่าวฉบับที่ 74 ปีการศึกษา 2563 :โรงเรียนภูเขียวร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณครูปาณิตา อาจวงษ์ ในการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
22 ต.ค. 2563 21:53 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_63-73 ดูการสอนครูผู้ช่วย รอบ 4.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 73 ปีการศึกษา 2563 : ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
22 ต.ค. 2563 21:53 Mongkon Chanadee สร้าง จดหมายข่าวฉบับที่ 73 ปีการศึกษา 2563 : ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
22 ต.ค. 2563 21:52 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_63-72 120 สมเด็จย่า.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 72 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียว ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
22 ต.ค. 2563 21:52 Mongkon Chanadee สร้าง จดหมายข่าวฉบับที่ 72 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียว ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
22 ต.ค. 2563 21:50 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_63-71 ทำบุญ.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 71 ปีการศึกษา 2563 :โรงเรียนภูเขียวร่วมทำบุญถวายผ้าไตร และปัจจัยแด่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
22 ต.ค. 2563 21:50 Mongkon Chanadee สร้าง จดหมายข่าวฉบับที่ 71 ปีการศึกษา 2563 :โรงเรียนภูเขียวร่วมทำบุญถวายผ้าไตร และปัจจัยแด่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
22 ต.ค. 2563 21:48 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_63-70 TOT มอบทุน 6000 บาท.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 70 ปีการศึกษา 2563 :บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 6,000 บาท
22 ต.ค. 2563 21:48 Mongkon Chanadee สร้าง จดหมายข่าวฉบับที่ 70 ปีการศึกษา 2563 :บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 6,000 บาท
21 ต.ค. 2563 00:40 Sam Teerapong @teemalai แก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
21 ต.ค. 2563 00:38 Sam Teerapong @teemalai สร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
21 ต.ค. 2563 00:37 Sam Teerapong @teemalai แนบ 63.384-คำสั่งสอบปลายภาค-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563.pdf กับ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
21 ต.ค. 2563 00:37 Sam Teerapong @teemalai สร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
20 ต.ค. 2563 20:26 Sam Teerapong @teemalai แก้ไข pk04-03_กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 ต.ค. 2563 20:25 Sam Teerapong @teemalai แก้ไข pk04-03_กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 ต.ค. 2563 22:00 wongsakorn srisalaseng แนบ ฉบับที่13.jpg กับ วารสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่13
18 ต.ค. 2563 22:00 wongsakorn srisalaseng สร้าง วารสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่13
18 ต.ค. 2563 21:59 wongsakorn srisalaseng แนบ ฉบับที่12.jpg กับ วารสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่12
18 ต.ค. 2563 21:59 wongsakorn srisalaseng สร้าง วารสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่12
18 ต.ค. 2563 21:58 wongsakorn srisalaseng แนบ ฉบับที่11.jpg กับ วารสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่11
18 ต.ค. 2563 21:58 wongsakorn srisalaseng สร้าง วารสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่11

เก่ากว่า | ใหม่กว่า