การประชุมผู้ปกครองตามระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 2/2563 - โรงเรียนภูเขียว

https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/home/pk01-34

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk04/pk04-03
https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk05/pk05-05

https://dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk05/pk05-04
https://classroom.google.com/

http://deep.phukhieo.ac.th/
https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/online-report
จดหมายข่าวโรงเรียนภุเขียว

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 92 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียนภูเขียว

 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 50,000 บาท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว นำโดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ สมาชิกกิตติมศักดิ์ นายดนัย ไกรศักดิ์ มานะศิลป์ นายสวาท งอกคำ นางสายสมร สุทินฤกษ์ และนายทวีศักดิ์ ลุนแจ้ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 50,000 บาท ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียวประมวลรูปภาพhttps://photos.app.goo.gl/7GMx7tA7pyCsksmi7
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 19:33 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การประชุม วางแผน การแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วม

 • ประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 1 และวันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนภูเขียวจัดประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูพบผู้ปกครอง ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว แล้วให้ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองที่ห้องโฮมรูม เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  ส่ง 16 ต.ค. 2563 05:59 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) วันที่ 1สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนภูเขียวจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียว แจ้งนโยบาย พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว
  ส่ง 16 ต.ค. 2563 05:58 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

pk02-02_กลุ่มบริหารวิชาการ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 114 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-04_กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 • กิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนภูเขียว มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว โดยนายกษิด ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 19:09 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
 • การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ เพื่อส ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2563 18:50 โดย samsam @teemalai
 • การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 มกราคม 2563 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พบปะนักเรียนก่อนการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธ ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2563 22:08 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-03_กลุ่มบริหารงบประมาณ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 75 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-05_กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • วารสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่13
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 22:00 โดย wongsakorn srisalaseng
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-06_กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ประกาศโรงเรียนภูเขียวเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ยามรักษาการณ์[ ไฟล์ประกาศ]
  ส่ง 3 ม.ค. 2564 23:38 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นายกิษดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรต้านทุจร ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 19:10 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานแนะแนว

 • กิจกรรมการดำเนินการ "กลยุทธ์สู่ความสุข และความสำเร็จในเป้าหมายอาชีพ" วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมการดำเนินการ "กลยุทธ์สู่ความสุข และความสำเร็จในเป้าหมายอาชีพ" ระดับชั้นมัธยมศ ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 19:02 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม PLC

 • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย PLC @Phukhieo School วันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนภูเขียวยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผน ปรับปร ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2563 22:31 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • สอบ Pre-Math test วันที่ 24 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดการสอบ Pre-Math test ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเร ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2563 01:24 โดย anucha lathulee
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • การสอบ Pre-Science กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการสอบ Pre-Science เพื่อทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนภูเขียว
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 21:11 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • การติวO-Net ระดับชั้น ม.3 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูเขียว ติวเข้มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาอ ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2563 19:56 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 • สรุปผลการแข่งขัน "กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44" สรุปผลการแข่งขัน "กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44" ประจำปีการศึกษา 2562 กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 14 ...
  ส่ง 23 ธ.ค. 2562 23:04 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • Art Echibitions_2020 @Phukhieo School วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรม "Art Echibitions_2020 @Phukhieo School" โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 18:49 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายปรีชากร ภาชนะ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการชื่อผู้เผยแพร่     : นายปรีชากร ภาชนะตำแหน่ง          : ครูวิทยฐานะ         : ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  ...
  ส่ง 3 พ.ค. 2563 21:17 โดย samsam @teemalai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »