ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

โพสต์16 ต.ค. 2563 05:57โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว

วันที่ 1สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียว ร่วมประชุม พบปะพูดคุยกับตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

Comments