โครงการ ไมโครติก อะคาเดมี่ (MikroTik Academy Program)

หลักสูตรอบรม MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
  
  
ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนภูเขียว มีโครงการจัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว โดยเนื้อหา จะเป็นการจัดฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายของ MikroTik และสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร  MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) อันเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน ในการสมัครงาน การศึกษาต่อด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และได้รับการยอมรับ ในระดับมาตรฐานสากล
มีระยะเวลาในการอบรม จำนวน
3 วัน

หลักสูตรอบรม MTCNA หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ MIKROTIK ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น จนสามารถนำไปใช้งานได้ โดยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง และมีความประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์จริงช่วยให้นักเรียนผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ MikroTik สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อไป 
ความรู้ที่จะได้รับเมื่อจบหลักสูตร
  - สามารถใช้งานอุปกรณ์ RouterBoard ได้เป็นอย่างดี
  - สามารถทดสอบการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
  - สิทธิ์ในการสอบ MTCNA ฟรี
 
เตรียมความพร้อมอบรมหลักสูตรเฉพาะด้าน
MikroTik คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
  - เป็นนักเรียนโรงเรียนภูเขียว
  - มีความสนใจด้าน Network
  - มีความสนใจใช้งานอุปกรณ์ MikroTik
 อุปกรณ์ประกอบการอบรม (ปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริง) 
  - อุปกรณ์ MikroTik ที่มี Wireless & port LAN 
  - Computer
  - อุปกรณ์สายแลน 
  - อุปกรณ์ Switch ใช้ทดสอบ 
  - Internet Link
จำนวนผู้เข้าอบรม    รับจำนวน  10  คน   
บริการอาหารว่างเช้า-บ่าย 
ระยะเวลาการอบรม 
ระยะอบรม 3  วัน  เวลาอบรม 08.30-16.30 น. 
ฟรี  สิทธิ์สอบ Certified  MTCNA วันสุดท้ายการอบรม (Online Exams MTCNA)


Comments