news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 13/2564 : โรงเรียนภูเขียวรับการนิเทศ ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์5 มี.ค. 2564 16:48โดยMongkon Chanadee
   วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ และรับการนิเทศ ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธาน นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ประธานสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง นายนพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี และนายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็น คณะกรรมการนิเทศในครั้งนี้ ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

ą
Mongkon Chanadee,
5 มี.ค. 2564 16:48
Comments