news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 14 ปีการศึกษา 2563 : นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มาติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในวันที่สอง

โพสต์6 มิ.ย. 2563 23:58โดยMongkon Chanadee
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากนายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มาติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในวันที่สอง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียวให้การต้อนรับ

Comments