news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 21/2564 : ผู้อำนวยการโรงเรียนออกเยี่ยมให้กำลังใจครู และนักเรียนที่ฝึกซ้อมบูม และทำกิจกรรมต่าง ๆ

โพสต์12 มี.ค. 2564 08:37โดยMongkon Chanadee
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนออกเยี่ยมให้กำลังใจครู และนักเรียนที่ฝึกซ้อมบูม และทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แสดงความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างกำลังใจ ความภาคภูมิใจ อำลาและอวยพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่กำลังจบการศึกษา ณ โรงเรียนภูเขียว
Comments