news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 24 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียว รับการนิเทศ มาติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์19 มิ.ย. 2563 07:48โดยMongkon Chanadee

   วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 และคณะกรรมการนิเทศ มาติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ให้การต้อนรับ ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว


Comments