news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 61 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียว ได้รับความอนุเคราะห์จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 5 คน

โพสต์15 ก.ย. 2563 23:29โดยMongkon Chanadee
   วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9, 2/10 จำนวน 2 คน และ 3/11 จำนวน 3 คน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ณ อาคาร 2 โรงเรียนภูเขียว 


ą
Mongkon Chanadee,
15 ก.ย. 2563 23:29
Comments