news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 6/2564 : โรงเรียนภูเขียวจัดประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย นางสาวปณิศราภรณ์ กันยาประสิทธิ์

โพสต์22 ม.ค. 2564 16:45โดยMongkon Chanadee
       วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ.นอกสถานศึกษา นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครูพี่เลี้ยง ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินคือ นางสาวปณิศราภรณ์ กันยาประสิทธิ์ ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ą
Mongkon Chanadee,
22 ม.ค. 2564 16:45
Comments