news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 77 ปีการศึกษา 2563 : ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ร่วมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการ

โพสต์31 ต.ค. 2563 22:35โดยMongkon Chanadee

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน 2 ท่าน ได้แก่ นางกิติรัตน์ หาญปราบ และ นางพนม ศรีสกุล ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการ ซึ่งในครั้งนี้ผู้ขอรับการประเมินคือ ว่า ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ą
Mongkon Chanadee,
31 ต.ค. 2563 22:35
Comments