news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 95 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

โพสต์24 ธ.ค. 2563 07:55โดยMongkon Chanadee
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูเขียว ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) โดยมติจากที่ประชุมกำหนดให้ปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ โดยให้ครูทำงานที่บ้าน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด.ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

ą
Mongkon Chanadee,
24 ธ.ค. 2563 07:55
Comments