news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 99 ปีการศึกษา 2563 :

โพสต์7 ม.ค. 2564 01:00โดยMongkon Chanadee
       วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน.ภูเขียวเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง ร่วมการประชุมเพื่อยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน .(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบาย.ของ สพม. 30 ประจำปีการศึกษา 2563 และหารือข้อราชการต่าง ๆ ของสหวิทยาเขต.ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว
Comments