คำสั่ง และตารางสอบ การดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์15 ก.พ. 2561 23:07โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2561 00:18 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการและหลักสูตรโรงเรียนภูเขียว
เรื่องการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561


Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
16 ก.พ. 2561 00:15
Comments