รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2561 ที่เข้าสอบจัดชั้นเรียน

โพสต์2 เม.ย. 2561 23:37โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 00:02 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2561
ที่เข้าสอบจัดชั้นเรียน
ให้นักเรียนที่ผ่านการเข้าสอบจัดจัดเรียน รายงานตัวในวันที่ 5 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว 
และต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการรายงานตัวด้วย
หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
2 เม.ย. 2561 23:37
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
2 เม.ย. 2561 23:37
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
3 เม.ย. 2561 00:02
Comments