ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 เม.ย. 2561 03:48โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2561 03:52 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ให้นักเรียนมามอบตัวดังนี้
1. ให้นักเรียนชั้น ม.4/2 - ม.4/7 มามอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.
2. ให้นักเรียนชั้น ม.4/8 - ม.4/12 มามอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
7 เม.ย. 2561 03:48
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
7 เม.ย. 2561 03:48
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
7 เม.ย. 2561 03:48
Comments