การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบฯ (O-NET)

โพสต์25 มี.ค. 2564 06:21โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2564 06:22 ]
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนภูเขียว ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว

รูปภาพ :  ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET


Comments