ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป (อันดับสำรอง) รายงานตัวเพิ่มเติม

โพสต์3 เม.ย. 2562 20:45โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2562 20:45 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]


ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป (อันดับสำรอง) รายงานตัวเพิ่มเติม

หมายเหตุ
   - ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว
   - ให้ผู้รายงานตัวแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบต่อคณะกรรมการรายงานตัว
   - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวแล้ว จะต้องมามอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
3 เม.ย. 2562 20:45
Comments