รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

โพสต์25 มี.ค. 2562 23:50โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 00:04 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ประกาศ โรงเรียนภูเขียว 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562
หมายเหตุ 
   1. ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนภูเขียว หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์
   2. ให้ผู้รายงานตัวแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบต่อคณะกรรมการรายงานตัว 
   3. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวแล้วจะต้องมาสอบจัดชั้นเรียน ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
26 มี.ค. 2562 00:02
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
25 มี.ค. 2562 23:50
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
25 มี.ค. 2562 23:50
Comments