การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัย"

โพสต์27 ม.ค. 2563 19:49โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 19:51 ]
วันที่ 25-26 มกราคม 2563 นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัย" ตามโครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2563 ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว
Comments