รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบการสอบคัดเลือก ม.1, ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 มี.ค. 2563 19:41โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2563 02:50 โดย Nattawut Yodpangtiam ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบการสอบคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 8 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้ามลืม....! #บัตรประจำตัวผู้สมัคร หรือ #บัตรประจำตัวประชาชน(กรณีที่ลืมประจำตัวผู้สมัคร)
  - ให้ผู้เข้าสอบเตรียม ปากกา ดินสอดำ 2B และยางลบเท่านั้น เพื่อใช้ในการสอบ
  - เวลา 08.00 น. ผู้เข้าสอบต้องรับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียน ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี
  - อนุญาตให้นักเรียนใช้หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการระบาด 'ไวรัสโคโรน่า' (COVID-19) แต่ต้องได้รับการตรวจสอบจากกรรมการผู้คุมสอบ

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
4 มี.ค. 2563 19:41
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
4 มี.ค. 2563 19:41
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
4 มี.ค. 2563 19:41
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
5 มี.ค. 2563 02:49
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
4 มี.ค. 2563 19:41
Comments