ผลการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์12 มิ.ย. 2563 00:29โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2563 00:34 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ผลการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ
1. ให้นักเรียนมามอบตัวในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว
2. นักเรียนชั้น ม.1/4 - ม.1/8 มอบตัวเวลา 08.30 - 11.30 น.
3. นักเรียนชั้น ม.1/9 - ม.1/12 มอบตัวเวลา 13.00 - 15.30 น.
4. หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ข้อปฏิบัติ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการทุกฝ่าย จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
2. นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ดังนี้
    * จุดคัดกรองที่ 1 : ประตู 1 หน้าโรงเรียนภูเขียว เป็นจุดคัดกรองนักเรียนเข้าสอบที่เดินทางด้วยเท้า โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
    * จุดคัดกรองที่ 2 : ประตู 4 (บริเวณหนองผักปัง) เป็นจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิะและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
3. นักเรียนรายงานตัว ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว โดยจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

Ċ
samsam @teemalai,
12 มิ.ย. 2563 00:29
Ċ
104.pdf
(236k)
samsam @teemalai,
12 มิ.ย. 2563 00:29
Ċ
105.pdf
(234k)
samsam @teemalai,
12 มิ.ย. 2563 00:29
Ċ
106.pdf
(230k)
samsam @teemalai,
12 มิ.ย. 2563 00:29
Ċ
107.pdf
(231k)
samsam @teemalai,
12 มิ.ย. 2563 00:29
Ċ
108.pdf
(230k)
samsam @teemalai,
12 มิ.ย. 2563 00:29
Ċ
109.pdf
(233k)
samsam @teemalai,
12 มิ.ย. 2563 00:29
Ċ
110.pdf
(234k)
samsam @teemalai,
12 มิ.ย. 2563 00:29
Ċ
111.pdf
(229k)
samsam @teemalai,
12 มิ.ย. 2563 00:29
Ċ
112.pdf
(231k)
samsam @teemalai,
12 มิ.ย. 2563 00:29
Comments