ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โพสต์19 พ.ค. 2564 19:32โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2564 20:50 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

*****************************************

              ตามที่โรงเรียนภูเขียว ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4  การรับสมัครได้สิ้นสุดไปแล้วนั้น 

โรงเรียนภูเขียวจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังรายชื่อแนบท้ายนี้

-------------------------------------------------------------

>> ประกาศ ม.1 <<

>> รายชื่อ ม.1 <<

>> ตารางสอบ ม.1  <<

---------------------------------------------------------------

>> ประกาศ ม.4 <<

>> รายชื่อ ม.4 <<

>> ตารางสอบ ม.4  <<

---------------------------------------------------------------

Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
19 พ.ค. 2564 20:48
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
19 พ.ค. 2564 20:48
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
19 พ.ค. 2564 19:32
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
19 พ.ค. 2564 19:32
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
19 พ.ค. 2564 19:32
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
19 พ.ค. 2564 19:32
Comments