ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์29 มี.ค. 2561 18:25โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2561 03:21 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2561

*****************************************

      ตามที่โรงเรียนภูเขียวได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 นั้น

 จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบดังเอกสารแนบท้ายนี้

1.    ระดับชั้น ม.1 สอบวันที่ 31 มีนาคม 2561

2.    ระดับชั้น ม.1 สอบวันที่ 1 เมษายน 2561

3.    ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ

4.    ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ทำข้อสอบคือ ปากกาน้ำเงิน ดินสอดำ 2B และยางลบ


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
29 มี.ค. 2561 18:25
Ċ
ม.1.pdf
(401k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
29 มี.ค. 2561 18:25
Ċ
ม.4.pdf
(333k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
30 มี.ค. 2561 03:20
Comments