นางสุวารี  เบคเคอร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ


รายการอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนภูเขียว
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม 2563

โพสต์15 เม.ย. 2564 22:19โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

โพสต์15 เม.ย. 2564 22:16โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2564 22:17 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน มีนาคม 2564

โพสต์15 เม.ย. 2564 21:01โดยanurak khophadungประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

โพสต์15 เม.ย. 2564 19:59โดยanurak khophadung

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน  มีนาคม  ปี พ.ศ. 2564


รายการอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์24 มี.ค. 2564 01:11โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2564 01:11 ]

รายการอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนภูเขียว
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์18 มี.ค. 2564 03:29โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว


การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ 

(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)


ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2564

โพสต์10 มี.ค. 2564 01:22โดยanurak khophadung

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ปี พ.ศ. 2564


รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โพสต์10 มี.ค. 2564 01:15โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2564 01:15 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2564

โพสต์4 ก.พ. 2564 21:11โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2564 01:18 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2564


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563

โพสต์4 ก.พ. 2564 21:09โดยanurak khophadung

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563


1-10 of 88