นางสุวารี  เบคเคอร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

การจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 ม.ค. 2564 17:06โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2564 17:46 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

     โรงเรียนภูเขียว ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน งบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563  ในวันที่ 21 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้


รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม 2563

โพสต์13 พ.ย. 2563 00:05โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2563 00:07 ]ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน กันยายน 2563

โพสต์14 ต.ค. 2563 02:21โดยanurak khophadung
ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2563


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน สิงหาคม 2563

โพสต์14 ต.ค. 2563 02:20โดยanurak khophadung
ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2563


รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน กันยายน 2563

โพสต์14 ต.ค. 2563 02:05โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โพสต์14 ก.ย. 2563 22:04โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

โพสต์10 ส.ค. 2563 02:45โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน กรกฎาคม 2563

โพสต์10 ส.ค. 2563 02:41โดยanurak khophadung
ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2563


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 1/2563

โพสต์20 ก.ค. 2563 19:31โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

     โรงเรียนภูเขียว ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนงบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 2563

โพสต์17 ก.ค. 2563 01:19โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี


ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 25631-10 of 75