โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

โพสต์31 พ.ค. 2562 02:04โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2562 02:05 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

โรงเรียนภูเขียวดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนงบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562 ในวันที่ 6  มิถุนายน  2562