ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์  สารฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แบบฟอร์ม Downlond กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่องปรับปรุงรั้วโรงเรียน

โพสต์2 ก.ย. 2563 19:54โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2563 19:58 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่องปรับปรุงรั้วโรงเรียน

     ด้วยโรงเรียนภูเขียวจะดำเนินการปรับปรุงรั้วโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อโรงเรียน จึงขอให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามประกาศติดต่อที่สำนักงานกิจการนักเรียน โรงเรียนภูเขียว ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563 (เวลาราชการ) โทรศัพท์ 0951854936กิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว

โพสต์24 ก.พ. 2563 19:07โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 19:09 ]

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนภูเขียว มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณครูผู้เกษียณอายุราชการให้เกียรติมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว

ลิงค์รูปภาพ
การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน

โพสต์6 ก.พ. 2563 18:50โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2563 18:50 ]

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมและร่วมพลักดันข้อคิดเห็นที่สภานักเรียนเสนอเพื่อเป็นพลังสำคัญของเด็กในการทำประโยชน์ให้สังคมและส่วนรวมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์29 ม.ค. 2563 22:07โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2563 22:08 ]

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พบปะนักเรียนก่อนการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว
กิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง

โพสต์8 ธ.ค. 2562 19:31โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2562 19:32 ]

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สภานักเรียนโรงเรียนภูเขียวร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "กิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง" ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณฝายน้ำล้น (หนองผักปัง) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยข้าราชการและประชาชนที่ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง ณ บริเวณฝายน้ำล้น (หนองผักปัง)


กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563

โพสต์25 พ.ย. 2562 00:54โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2562 00:55 ]

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ โรงเรียนภูเขียว โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


การประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์22 พ.ย. 2562 02:01โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2562 02:01 ]

โรงเรียนภูเขียว จัดการประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว ทั้งนี้ขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารและครูที่ปรึกษา ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2562

โพสต์31 ต.ค. 2562 00:56โดยsaowanee phumphuang   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2562 22:27 โดย samsam @teemalai ]


การปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมฯ ม.1 ม.4

โพสต์24 เม.ย. 2562 06:34โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2562 06:34 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ปฎิทินโรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2562

   * วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

      การปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   * วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

      การปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   * วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1

โพสต์20 พ.ย. 2561 20:55โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2561 20:55 ]

วันที่ 15 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว

1-10 of 27