ค่ายคุณธรรม จริยธรรม "ลูกชมพู-ขาว" ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์23 ธ.ค. 2560 22:25โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 07:10 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 23 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม "ลูกชมพู-ขาว" ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนภูเขียว โดยมี ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมดังกล่าว

                    
https://drive.google.com/drive/folders/1ZemOTqyd5S5AmDH-2I2kE1-Rb5qCMLSh?usp=sharing


Comments