ประธานนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ก.พ. 2561 23:16โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2561 23:17 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานนักเรียนโรงเรียนภูเขียว นางสาวสุทธิกานต์ พรมบุญมา ประจำปีการศึกษา 2560 ได้กล่าวขอบคุณที่ได้ทำหน้าที่ประธานนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2560 และขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนใหม่ นางสาวคณิศร เมฆนันทไพศิฐ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 พร้อมทำหน้าที่ส่งเสริมนโยบายที่มีประโยชน์ให้สังคมภายในโรงเรียนต่อไป


https://drive.google.com/open?id=1XIXGmPyGGfppPqldgze7WsErbSpU4rHb


Comments