การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์3 ก.ค. 2561 22:49โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2561 22:51 ]
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว โดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวกล่าวต้อนรับและชี้แจง แนะแนวข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ปกครองรับทราบ จากการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี
       

       

https://drive.google.com/open?id=1uFy6yUfYuHO-XMC0ba6AjjuiWoItp0Lx

Comments