ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน

โพสต์4 ก.ค. 2561 00:44โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 00:45 ]
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดย นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว
       

       

https://drive.google.com/open?id=1q9ZBS5qnakqiLtmiMWon7xwP7W6uM2hr


Comments