ผลการดำเนินงานกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการ “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ”

โพสต์16 ธ.ค. 2562 18:54โดยsurachai pornphukhieo   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2562 19:39 ]
              กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนภูเขียว (สหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกระมัง) เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 
ณ เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน ในวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่า ภายใต้โครงการ “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ” 
ด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้ และซ่อมแซมฝายมีชีวิต


  


Comments