สอบ Pre-Math test

โพสต์21 พ.ย. 2563 01:24โดยanucha lathulee
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดการสอบ Pre-Math test ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
                   
Comments