กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำพี่เลี้ยงค่ายคณิตศาสตร์

โพสต์2 ส.ค. 2561 19:48โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 19:49 ]
วันที่ 13-15 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำพี่เลี้ยงค่ายคณิตศาสตร์ MATH's STAFF ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศษสตร์ โดยมี นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 13-15 กรกฏาคม 2561 ณ โรงเรียนภูเขียว
Comments