สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

โพสต์7 ต.ค. 2561 06:31โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2561 06:33 ]
โรงเรียนภูเขียว จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนางศิริวรรณ อาจศรี เป็นประธานในพิธีเปิด ได้มีการถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อให้ครูและนักเรียนที่สนใจได้รับความรู้ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่ครูและนักเรียน อีกทั้งยังมีการแข่งขันตอบปัญหาระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ประจำปี 2561 ได้รับความสนใจจากโรงเรียนภายนอกมากมาย ทั้งการนำนักเรียนชมนิทรรศการและการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียวhttps://drive.google.com/open?id=147gY3N-GYCVuqWeGNfpQg-JRd5ng-68v

Comments