โครงการนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์11 ก.พ. 2563 05:05โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2563 05:07 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน 1 คืน เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมี นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กลุ่มงานวิชาการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งได้มีตัวแทนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมการอบรมและทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตลอดกิจกรรมทั้งในกิจกรรมกลางวัน และกลางคืน โดยกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยบรรลุจุดประสงค์ตามที่ตั้งไว้
 
 
 
 
  

Comments