ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในการสอบ O-NET รายวิชาสังคมศึกษาฯ

โพสต์28 มี.ค. 2563 10:00โดยPanadda Charoensilp   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2563 10:05 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป และในปีนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาสังคมศึกษา 36.06 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศและปีที่ผ่านมา ทั้งนี้กลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดย ว่าที่ ร.ต. สุระสิทธิ์ สีไชย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พร้อมที่จะยกระดับผลการทดสอบ O-NET ให้เพิ่มขึ้นในทุกๆปี
 

Comments