นายบุญชนะ อุปฮาต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การติวO-Net ระดับชั้น ม.3

โพสต์28 ม.ค. 2563 01:13โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2563 19:56 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูเขียว ติวเข้มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โดย 

การแข่งขัน Crossword ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:12โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 19:18 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมแข่งขัน Crossword Game season 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นมา

20-01-63#Crossword

การส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาของนักเรียน

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:09โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 19:44 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียว มอบหมายให้ นางวงเดือน ดลประสิทธ์ ครูชำนาญการพิเศษ นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษ กิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในวันที่ 24 มกราคม 2563 โดย..ผลการแข่งขัน ปรากฎดังนี้ 
..ระดับ ม.ต้น 
ที่   1. รร.ภูเขียว         2. รร.มารีย์แก้งคร้อ        3. รร.สตรีชัยภูมิ
..ระดับ ม.ปลาย
ที่.  1. รร.ภูเขียว        2. รร.สตรีชัยภูมิ            3. รร.นายางกลักพิทยาคม

24-01-63#Open Houseแก้งคร้อการพัฒนาบุคลากร

โพสต์26 ม.ค. 2563 21:22โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 21:35 ]

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมการเขียนบทความการวิจัย โดยวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 มุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

25-01-63#อบรมการเขียนบทความวิจัย


การแข่งระดับชาติ

โพสต์18 ธ.ค. 2562 01:59โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2562 06:41 โดย samsam @teemalai ]

คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่งเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมการร้องเพลง จนทำให้ได้เป็นตัวแทนระดับเขต เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา จังหวัดศรีษะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ผลการแข่งขันปรากฎว่า เด็กชายพัสวุฒิ ผ่อนจรุง นักเรียนชั้น ม.1/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 15 ในการแข่งขันระดับชาติครั้งนี้ โดยครูผู้ฝึกสอน คือ นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ และมีครูรุ่งทิวา เจริญศิลป์และครูเนตรชนก ทัพซ้ายเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

การแข่งขันระดับชาติ

โพสต์18 ธ.ค. 2562 01:46โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2562 02:04 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียว ได้เป็นตัวแทนระดับเขตในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนสตรีศิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ในกิจกรรม Story Telling และ Crosswords โดยมีครูผู้ควบคุมทีมคือ นายธงชัย เพชรภักดี และนางวงเดือน ดลประสิทธิ์ ตามลำดับ 
โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
กิจกรรม Story Telling นางสาวดนยา ไม่หวั่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 48 ครูผู้ฝึกสอนคือ นายธงชัย เพชรภักดี
กิจกรรม Crosswords เด็กหญิงภูษณิศา ยมศิริ และ เด็กชายออเงิน หล้าสุดตา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 49 โดยครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นางสาววงเดือน ดลประสิทธิ์และนางบุษยา สุทธิโพธิ์

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mep.

โพสต์17 ธ.ค. 2562 22:38โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2562 22:39 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mep. ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
การอบรมพัฒนาบุคลากร

โพสต์31 ต.ค. 2562 00:21โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2562 23:51 โดย samsam @teemalai ]

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นางสาวรพีภานันท์  ชาติหาญ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Websites Online โดยวิทยากรคือ นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนภูเขียว เวลา 08.30 - 16.30 น.


การสอบคัดเลือกการแข่งขัน MEDIAKIDS AWARD 201

โพสต์1 ก.พ. 2562 01:06โดยaucharaporn prempayot   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2562 01:06 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การสอบคัดเลือกการแข่งขัน MEDIAKIDS AWARD 201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โครงการเยาวชนเอเอฟเอส ประเทศไทย ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58

โพสต์11 มิ.ย. 2561 03:03โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 03:04 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูเขียว นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส  (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ สนามสอบแข่งขันโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.30 ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษา และพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

        

1-10 of 16