ค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (English Camp 2017 Phukhieo School)

โพสต์16 ม.ค. 2561 23:35โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2561 23:47 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 14-16 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูเขียว ได้จัดค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (English Camp 2017) โดยมีนางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและหลักสูตรได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2561 ณ วารีวัลเลย์รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนที่ร่วมเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 138 คน พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมและฐานการเรียนรู้ที่เพิ่มทักษะทางภาษามากมาย เช่น
กิจกรรมที่ 1 นั่งรถไฟจากสถานีขอนแก่นไปยังสถานีเขาสวนกวาง
กิจกรรมที่ 2 Leaning vocabulary in the [email protected] Zoo
กิจกรรมที่ 3 Listening Speaking Reading and Writing
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เเละทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมติว O-NET
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม Talent show
ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

           

           

           

https://drive.google.com/open?id=1qPBme0qRMfMCiyhZSBM0BzEfedJk_Rf4


Comments